Fenomena Wanita Karier

Fenomena Wanita Karier Oleh: Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf Allah l telah menciptakan seluruh makhluk yang begitu banyak, kemudian menetapkan kewajiban bagi tiap-tiap makhluk, yang tidak mungkin diwakili oleh satu sama lain. Manusia merupakan bagian dari makhluk tersebut. Allah menciptakannya untuk tujuan dan tugas yang paling mulia, yaitu agar manusia beribadah …

Baca Selengkapnya

Hawa’, Ibunda Seluruh Anak Adam

Hawa’, Ibunda Seluruh Anak Adam Oleh: Al-Ustadz Idral Harits Alkisah, setelah Adam diciptakan dengan sempurna, diajari pula oleh Allah l nama-nama semua yang ada. Bahkan, para malaikat diperintah untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan. Namun, terasa ada yang kurang: Adam seorang diri, tanpa teman. Kemudian, ditakdirkanlah Adam tertidur. Ketika dia …

Baca Selengkapnya

Pentingnya Ketakwaan Sang Nakhoda

Pentingnya Ketakwaan Sang Nakhoda Oleh: Ustadzah Ummu Luqman Salma Allah l berfirman dalam kitab-Nya yang mulia, ﮋ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮊ “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untuk kalian pasangan hidup …

Baca Selengkapnya

Wanita Pun Wajib Menuntut Ilmu

Wanita Pun Wajib Menuntut Ilmu Oleh: al-Ustadzah Ummu Muhammad Segala puji bagi Allah l yang telah menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan, menciptakan manusia, baik pria maupun wanita, dan menjadikan wanita sebagai saudara kandung pria. Allah l berfirman dalam kitab-Nya yang mulia, ﮋ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  …

Baca Selengkapnya

Pentingnya Belajar Fikih

Pentingnya Belajar Fikih Oleh: Ummu Maryam Lathifah Apakah fikih itu? Apa hubungan fikih dengan ibadah? Mengapa ada banyak perbedaan pendapat dalam fikih? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita sebagai muslimah mempelajarinya? Sejauh mana kita harus belajar? Berikut ini sekilas jawaban yang disarikan (dengan penyesuaian) dari kajian al-Muqaddimah fil Fiqhil …

Baca Selengkapnya