Meraih Cinta Suami

Al-Ustadz Abdul Halim Cinta adalah sepercik tabiat yang diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala pada anak cucu Adam. Hanya saja, rasa cinta itu akan bersemi pada diri seseorang apabila ada sebab-sebab yang menyiramnya. Demikian pula halnyamarah dan benci,keduanyamerupakan tabiat yangdiletakkanolehAllah subhanahu wa ta’ala pada anak cucu Adam. Rasa marah dan …

Baca Selengkapnya